HomeWebshopInfoContactMijn accountBlog

Zilverado by Greta Verbi.

Algemene voorwaarden

Alle bestellingen moeten vooraf betaald worden. Verzending duurt van 3 tot 7 dagen. Herroepingsrecht gedurende 15 dagen. De retours zullen op kosten van de koper teruggestuurd worden. Recht om 1 keer om te ruilen. Indien klachten of beschadiging, stuurt u een email met bewijs waarna uw vraag al dan niet ingewilligd word.
Bij retour blijft het saldo ter uwer beschikking, geld wordt echter niet terug overgemaakt.
Alle juwelen worden verzonden met B-post. Hiervoor worden binnen België geen kosten aangerekend. Alle juwelen worden geleverd met aangepaste geschenkverpakking zonder meerkost.
De opgegeven gewichten zijn verpakking inbegrepen.
Bij aankopen vanaf € 250 geldt er een korting van 10 %.
Bij aankopen vanaf € 500 geldt er een korting van 20 %.

ALGEMEEN
Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Greta Verbi.Leopold Beosierlaan 12  3010 Kessel-Lo België.BE 0898257711. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

AANSPRAKELIJKHEID
Art. 3
Niettegenstaande onze modelcontracten zorgvuldig door ons geredigeerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft modelcontract niet geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van deze modelcontracten.

VERZAKINGSRECHT
Art. 4
Artikelen kunnen gedurende een termijn van 15 kalenderdagen geretourneerd worden na voorafgaande mail over de gebreken en op kosten van de koper.

BETALING
Art. 5
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.UITVOERING
Art. 6
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

GESCHILLEN
Art. 7
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Leuven bevoegd.

BINDING
Art. 8
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

Afdrukken

Home Webshop Info Contact Mijn account Blog

Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop software: EasyWebshop.be